ABL 1940:

  ABL 1940 


Inleiding

Bij het beeindigen van de bewegingsoorlog in de beginmaanden van de Eerste Wereldoorlog liep het Belgische veldleger begin 1915 gekleed in een amalgaam van kledingsstukken: broeken in velours, vesten en overjassen in alle soorten stoffen en kleuren, alles al dan niet tot op de draad versleten.  Het uniform moest nodig terug  geuniformiseerd  worden. Daarenboven was reeds tijdens de eerste maanden gebleken dat zowel het uniform als de uitrusting van napoleontische origine niet meer aangepast waren aan het moderne gevecht.
In navolging van de andere oorlogvoerende landen nam met enige vertraging de invoering van het kaki uniform in het Belgische leger een aanvang vanaf mei 1915, het uniform model 1915.   Niettegenstaande eerst de eenheden van het veldleger (de fronteenheden) uitgerust werden met de nieuwe kledingsstukken, was tegen eind 1916 de dracht van het kaki uniform veralgemeend tot en met de eenheden in het achterliggend gebied. Reglementair zou het oude blauwe uniform echter pas in 1919 uit de reglementen geschrapt worden ...

Na de Wapenstilstand in 1918 en tot ver in de jaren 1920 maakte het Belgisch leger gretig gebruik van de bestaande stocks van de geallieerde landen om zijn soldaten uit te rusten. Het is dan ook niet ongebruikelijk om op foto's uit deze periode de Belgische soldaten gekleed te zien in uniformen van Franse, Engelse en zelfs Amerikaanse origine. Ook werden uitrustingsstukken en bewapening die door Duitsland aan Belgie werden geleverd in het kader van de herstelbetalingen hergebruikt.

Dit alles werd uiteindelijk strikter gereglementeerd met de Instructie over de militaire tenuen van 1 januari 1922 en vooral met de Instructie van 15 oktober 1928. Alhoewel bepaalde stijlelementen, zoals bijvoorbeeld de voor de Belgische piot typerende zware overjas ( capotjas ) en de verschillende types broeken, zich niet zo eenvoudig in tijdsvakken laten onderbrengen, kunnen we dankzij deze reglementering toch met enige nauwkeurigheid spreken van een uniform model 1922/28.

 
In 1935 werd bij Koninklijk Besluit het uniform verder aangepast. De verdwijning van de rechtopstaande kraag was de meest zichtbare verandering die het uniform model 1935 kenmerkte. Uiteindelijk werd hiermee grotendeels het beeld van de Belgische soldaat vastgelegd zoals deze in het voorjaar van 1940 de Blitzkrieg zou ingaan. Niettegenstaande het gros van het leger gekleed was volgens de normen van het hierboven vermelde KB, was het niet ongewoon om tijdens de mobilisatieperiode en zelfs nog tijdens de meidagen van 1940 de oudere klassen ( de Reserve eenheden) in uniformen van het model 1928 gekleed te zien.

 Les tenues

De kledijen volgens het 'Petit Aide Mémoire du Fantassin' (1920):

Het Veldtenue ('tenue de campagne') bestaande uit:

 1. Het manoeuvre tenue ('tenue de campagne')
  - helm, vest, overjas, broek, schoenen met beenstukken, handschoenen (ingeval van koude)
  - bewapening, uitrusting, kampement
  - Politiemuts als hoofddeksel in het rustkantonnement
 2. Het oefentenue ('tenue d'exercice')
  - helm of muts, vest, overjas (ingeval van koude), handschoenen (ingeval van koude), broek, schoenen met beenstukken
  - bewapening
  - uitrusting (volledig of gedeeltelijk)
 3. Het parade en eredienst tenue ('tenue de revue et service d'honneur')
  - helm, vest, overjas (ingeval van koude), broek, schoenen met beenstukken, fourragère
  - bewapening

Het Stadstenue ('tenue de ville') bestaande uit:
- politiemuts, vest, overjas (ingeval van koude), broek, schoenen, riem zonder patroontassen en bretellen

 

De 'Instruction sur les tenues' van 1922 en 1928 hernemen grosso modo dezelfde indeling en voegen hier nog aan toe voor de officieren:

 1. Het ceremonie tenue ('tenue de cérémonie')
 2.  Het groot tenue ('grande tenue')Number of visitors

 

 


© 2005 All Rights Reserved.Create a Free Website